Meaning of 'incurred'

  • உறப்படும் ஏற்பட்ட பாடுற்ற ஏற்கநேர்ந்த செய்யும் படியான


Browse English to Tamil Dictionary

English to Tamil Dictionary Search

Tags: Tamil Meaning of incurred, incurred Meaning, English to Tamil Dictionary, incurred Tamil Meaning