Meaning of 'refund'

  • திருப்பிக் கொடு
  • திரும்பக் கொடுத்தல்

Related Phrases

  • income-tax refund வருமானவரி திருப்புக்கொடுத்தல்
  • claim for refund திருப்பிப் பெறும் கோரிக்கை

Synonyms


Tags: Tamil Meaning of refund, refund Tamil Meaning, English to Tamil Dictionary, refund Tamil Meaning, refund English Meaning

English to Tamil Dictionary Search

Browse English to Tamil Dictionary